Czym są odpady?

Odpady są to wszystkie przedmioty powstałe w wyniku działań przemysłowych i gospodarczych. Firmy czy też fabryki produkuję bardzo dużo odpadów, które w mniejszym lub większym stopniu są toksyczne.

Odpady to plaga naszych czasów nie ma firmy czy też fabryki, która by nie produkowała toksycznych odpadów. Szkodliwość niektórych z nich jest tak duża ze zagraża okolicznej przyrodzie. Odpady utylizujemy zmniejszając jednocześnie ich szkodliwość dla środowiska.

Na świecie jest produkowana bardzo duża ilość odpadów, co prowadzi do skażenia środowiska, więc państwa próbują zmniejszyć w jakimś stopniu ilość odpadów, co nie jest takie proste, bo każdy z nas je produkuje. Więc to tak naprawdę każdy z nas powinien coś w tym kierunku zrobić. Musimy uczyć nasze dzieci dając im przykład jak można dbać o środowisko, które nas otacza. One na pewno wezmą z nas przykład i może z czasem nasza planeta stanie się coraz bardziej „zdrowa”, bo w tym Momocie możemy powiedzieć, że nasza planeta „choruje”. Jeśli nic nie zrobimy planeta, na której żyjemy będzie powoli umierała.