Czym są odpady komunalne?

Gospodarstwa domowe generują ogromne ilości odpadów, które nazywane są odpadami komunalnymi. Związane są one z nieprzemysłowym funkcjonowaniem człowieka. Ponad połowę stanowią pozostałości mineralne. Resztę zaś substancje organiczne. Specjalne worki na odpady pomagają w ich codziennej segregacji. Ze względu na możliwość użycia ich jako surowców wtórnych, podzielić je można na 4 grupy.</strong>

Pierwszą z nich stanowią surowce wtórne niekonsumpcyjne. Jest to papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, a także tekstylia. Są to produkty, które po odpowiednich zabiegach można wykorzystać kolejny raz. Dzięki temu oszczędzana jest energia, woda, czy drewno. Środowisko nie jest niepotrzebnie zanieczyszczane, a w dodatku oszczędzany jest czas i pieniądze.

Druga grupa to materiały, które zazwyczaj nie są zaliczane do możliwych do ponownego użycia lub przetworzenia. Są to odpady biodegradowalne – przede wszystkim resztki pożywienia, które nie zostało zjedzone lub jedzenie przeterminowane, zgniłe i nie nadające się do konsumpcji. Okazuje się, że tego rodzaju produktów jest najwięcej – stanowią one połowę wszystkich wyrzucanych surowców.

W trzecim zespole produktów znajdują się surowce wtórne, które swoje źródło mają w sezonowym ogrzewaniu mieszkań.

Ostatnią grupę stanowią odpady o niskiej przydatności jako tworzywa wtórne. Tutaj zalicza się resztki po porządkach domowych, np. chemię gospodarczą.

Wyróżnia się również odpady zielone, które są pozostałością roślin przynależących do terenów zieleni, takich jak: ogródki, parki, skwery, a także targowisk. Należy pamiętać, że odpady, takie jak zgniłe, zwiędłe liście, nie zaliczają się do tej grupy. Pochodzą bowiem z czyszczenia ulic i placów. Jeśli gmina nie prowadzi zbiórki odpadów zielonych można spalać je na własną rękę. Należy jednak stosować się do należnych procedur. W przeciwnym razie możemy zostać ukarani grzywną.

W większości miejsc odpady segreguje się jako suche lub mokre, wykorzystując worki na odpady. Niestety nie jest to najefektywniejszy sposób sortowania, ponieważ muszą one przejść kolejne etapy, na których będą ponownie dzielone, tak aby odpowiednia część ponownie mogła zostać użyta, a reszta spalona, czy oddana do punktów biodegradacji odpadów.