Jak klasyfikujemy odpady?

Odpady sklasyfikowane są w 27 grup. Produkowane są przez wszystkich i nie wszystkie można przetworzyć. Ludzie nie zastanawiają się nad przyszłością naszej planety coraz bardziej zasypujemy ją odpadami i praktycznie nic z tym nie robimy.

Każda grupa odpadów ma miejsce składowania. Składujemy plastik, szkoło, różnego rodzaju metale, papier i dużo innych odpadów, które w danym momencie są bezużyteczne. Ludzie coraz częściej zajmują się segregowaniem odpadów nie wywożeniem ich na jedno wielkie wysypisko tylko do poszczególnych miejsc.

Często jednak jest tak, że nie chce się nam dzielić odpadów albo, jeśli chodzi o firmy jest ich po prostu za dużo wtedy pozbywamy się ich wszystkich razem nie patrząc na ich toksyczność. Firmy, które produkują odpady mają obowiązek w sposób prawnie właściwy pozbyć się ich. Więc wywożone odpady muszą być zgodny z istniejącymi przepisami, których nie wolno naginać na swoją korzyść. Każda firma ma obowiązek zgłosić wywóz odpadów w miejsce, które zostało wcześniej do tego przeznaczone.