Jak składować śmieci i odpady?

Składanie odpadów tak jak i ich magazynowanie z punktu widzenia ochrony środowiska nie są pożądane. Odpady muszą gdzieś być jednak składowane, bo co byśmy zrobili z takimi odpadami, których nie da się oddać odzyskowi lub odzysk jest tylko częściowy. Odpady są składowane w obiektach budowlanych przeznaczonych do składania odpadów.

Odpady musimy jednak podzielić, więc składowiska odpadów są podzielone na składowiska odpadów niebezpiecznych, składowiska odpadów obojętnych i składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Taki podział pomaga nam w oddzieleniu odpadów niebezpiecznych od tych, które szkodzą środowisku i ludziom w mniejszy sposób. Takie dzielenie odpadów jest bardzo dobre dla nas a na pewno dla środowiska.

Nie pozbędziemy się odpadów ze swojej planety, ale możemy przynajmniej w jakimś stopniu zmniejszyć ich szkodliwość. Coraz więcej kroków jest podejmowanych w stosunku do odpadów, które szkodzą i nam i środowisku, więc może w przyszłości zwalczymy ten problem na dobre i nasi potomkowie będą już wiedzieli, co robić by nie zanieczyszczać odpadami przyrody.