Sortowanie niebezpiecznych odpadów

Sortowanie śmieci może być niebezpieczne wtedy, gdy w grę wchodzą odpady silnie trujące. W takich przypadkach stosuję się szczególne środki ostrożności gdyż nikt nie chce ucierpieć. Sortowanie śmieci nie jest przyjemna pracą i jak wiemy potrafi być niebezpieczna, więc dlaczego sortują je ludzie a mnie maszyny?

Ponieważ maszyny nie są w stanie sortować śmieci tak dokładnie jak robią to ludzie. Sortowanie śmieci to dokładna praca wielu ludzi i żadna maszyna nie jest w stanie zastąpić człowieka w takiej pracy. Sortowanie trujących dla środowiska odpadów jest bardzo ważne. Trzeba też je przechowywać w miejscu gdzie nie będą szkodziły nam i środowisku.

Nasze środowisko bardzo ucierpiało przez tyle lat, więc, po co mamy je jeszcze niszczyć dodatkowo. Sortowanie śmieci przygotowuje je do następnej podróży. Śmieci z wysypisk trafiają do magazynów, w których są przechowywane do czasu ich zlikwidowania. Takich magazynów w Polsce i na świecie jest bardzo dużo jednak każdy z nich ma przechowywany jeden rodzaj materiału.